Selecteer een pagina

De beste zorg thuis

Onze website is in onderhoud, voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Facebookpagina of de contactgegevens onderaan deze pagina.

Aardema Thuiszorg is een Friese organisatie voor thuiszorg in alle fasen van het leven. Door de persoonlijke aandacht van onze medewerkers en de kleine wijkteams kunnen wij u de juiste thuiszorg, servicediensten en preventieve activiteiten leveren. Wij luisteren goed naar uw wensen en spelen daar snel en efficiënt op in.

Door het optimaal benutten van de mogelijke thuiszorgoplossingen kunt u, met behoud van zelfregie, zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Wij streven er naar dat u tevreden bent over onze diensten, want kan het niet linksom dan gaan wij rechtsom. Dat is ons motto voor elke nieuwe dag!

Vacature:
Voorzitter Cliëntenraad van
Aardema Thuiszorg & Netwerkpsychologen

Aardema Thuiszorg en Netwerkpsychologen zijn beide jonge dynamische zorgorganisaties welke warm willen zijn voor zijn cliënten in de provincie Friesland, Groningen en de Noordoostpolder.

Er is één Cliëntenraad actief om alle bestuurlijke cliëntbelangen te behartigen.

De Cliëntenraad is op zoek naar een voorzitter van de gezamenlijke Cliëntenraad van Aardema Thuiszorg en Netwerkpsychologen. Onze sterke voorkeur gaat uit naar een persoon, die zelf cliënt is (geweest) bij een van de beide organisaties óf een directe relatie heeft met een cliënt of op een andere wijze betrokken is bij een van beide organisaties?

Per 1 januari 2017 hebben wij onze werkzaamheden uitgebreid naar Groningen

U kunt hier bij ons terecht voor de Huishoudelijke zorg, Verzorging, Verpleging en Begeleiding.

Adres in Groningen:
Hoendiep 1
9718 TA Groningen
Tel.nr. 050 208 51 00

We zitten op de eerste verdieping in het gezondheidscentrum.

Informatie zorgstelsel en zorgverzekeringswet 2017
Ieder jaar vinden er wijzigingen plaats ten aanzien van het zorgstelsel en de zorgverzekering. Het is niet gemakkelijk om zelf al deze veranderingen bij te houden.
Via de onderstaande link kun je de meest belangrijkste en meest actuele wijzigingen 2016 en 2017 lezen:
http://www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg

Eigen bijdrage betalen?
Krijgt u hulp of zorg en ondersteuning in de thuissituatie, dan word in veel gevallen een eigen bijdrage gerekend.
Via het CAK onderstaande link kunt u uw eigen bijdragen laten uitrekenen.
https://www.hetcak.nl/

Informatie Zorg en ondersteuning thuis
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis

Per Saldo, Belangenvereniging voor mensen met een PGB
https://www.pgb.nl/

Inspectiebezoek

Op 11 maart jl. heeft Aardema Thuiszorg een bezoek gehad van de inspectie van gezondheidszorg.

Doel van het inspectiebezoek is het beoordelen in hoeverre de door Aardema Thuiszorg geboden zorg voldoet aan de relevante wet- en regelgeving, (beroeps) normen, richtlijnen en standaarden die risico’s bij cliënten beperken.

Tijdens dit bezoek kwamen er enkele zaken naar boven die verbeterd moesten worden. Aardema Thuiszorg heeft hierop ingespeeld en een verbeterslag gemaakt om zo de kwaliteit van de zorg te optimaliseren.

De inspectie heeft na aanleiding van het bezoek hierop positief geantwoord.

Voor ons was dit bezoek erg belangrijk, doen we het goed en voldoen wij aan de normen.

Met dank aan de inspectie hebben wij een verbeterslag kunnen maken en kunnen wij de zorg op een verantwoorde manier uitvoeren.

Heeft u interesse om het gehele rapport te lezen, dan kunt u dit rapport opvragen bij ons hoofdkantoor te Nieuwehorne. Tel. Nr. 0513-542178.

Uitslagen CQ Aardema Thuiszorg

Kwaliteitseisen zorginstellingen

Zorginstellingen moeten zorg leveren die voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Ze moeten bijvoorbeeld het zorgplan met cliënten bespreken, medezeggenschap regelen en een klachtenregeling hebben. Dit staat in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Daarnaast is het verplicht om 2 jaarlijks een CQ te houden onder cliënten en medewerkers om zo inzicht te krijgen in de beleving van zorg bij de cliënten en weten wat er speelt bij de medewerkers. Door  deze uitslagen te inventariseren kan Aardema Thuiszorg inspelen om zaken te verbeteren en hiervoor een verbetertraject op te zetten en zo die zorg te verlenen die wenselijk en volgens de kwaliteitsnormen zijn.

Onze laatste CQ is gehouden in 2014 en hiervoor kregen wij als score voor:

Zorg Thuis (ZT) 8.8

Huishoudelijk hulp (HBH) 8.7

Medewerkers tevredenheid onderzoek (MTO) Medewerkers gaven Aardema Thuiszorg een 8,2

In 2016 zijn er weer nieuwe CQ uitgeschreven en de uitslag zal  in februari 2017 op onze website zijn te vinden.

Aardema Thuiszorg
Schoterlandseweg 104
8414 LZ  Nieuwehorne

Aardema Thuiszorg
Hoendiep 1
9718 TA  GRONINGEN

Heeft u vragen?

U kunt het contactformulier invullen of bellen met onze medewerkers op het hoofdkantoor.
Wij zijn geopend van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur. 

Tijdens kantooruren: tel. 0513 - 54 21 78
Bij dringende zaken vanaf 16.30 - 8.30 uur: tel. 06 - 40 40 40 55

 

Contactformulier