Selecteer een pagina

De beste zorg thuis

Bij Aardema Thuiszorg hebben wij de volgende vacatures:

Verpleegkundige MBO of HBO met opleidingsmogelijkheid

Functieomschrijving

Voor Team Tjonger (Oldeberkoop en omstreken) zijn wij op zoek naar een verpleegkundige of wijkverpleegkundige. Aardema Thuiszorg biedt zorg en ondersteuning op maat aan cliënten in de thuissituatie. Ons motto is kan het niet linksom dan gaan we rechtsom. De teams van Aardema Thuiszorg zijn kleine wijkgerichte teams tussen 5 en 7 medewerkers. Je hebt een grote mate van zelfstandigheid in je werk. Je legt contacten met mantelzorgers, zorgprofessionals en je krijgt de kans om te netwerken. Bij Aardema Thuiszorg geven wij je de kans om jezelf te ontwikkelen.

Ben je een MBO verpleegkundige en wil je jezelf ontplooien? Dan krijg je bij ons de kans om op kosten van Aardema Thuiszorg de opleiding tot wijkverpleegkundige te volgen.

Wat verwachten wij van je?
• Je coördineert de zorg rondom de cliënt en binnen je team
• Je werkt binnen het team conform zorgplan (welke is opgesteld in samenspraak met de cliënt)
• Je indiceert zorg en stelt passende zorgplannen op, in samenspraak met de cliënt en diens mantelzorgers
• Je neemt deel aan werkgroepen
• Je signaleert en bewaakt de kwaliteit van uitvoering van de zorg
• Je neemt deel aan en organiseert huisartsenoverleg
• Je bent BIG geregistreerd
• Je beschikt over een geldig rijbewijs en een auto
• Je kan goed zelfstandig werken, communiceren en coachen
• Je doet samen met je collega’s de planning en de roostering
• Je werkt met je collega’s in een zelfsturend team
• Je voert EVV taken uit
• Je bent flexibel

Het betreft een vacature van 16-32 uren. In eerste instantie betreft het een vacature voor bepaalde tijd, maar met het doel een verbinding voor onbepaalde tijd aan te gaan.

Klinkt bovenstaande interessant? Bel of mail ons gerust voor meer informatie of solliciteer!
Rinske Ponne: r.ponne@aardemathuiszorg.nl
tel.: 0513 54 21 78

Verzorgende IG

Functieomschrijving

Voor team Bolsward zijn wij nog op zoek naar een verzorgende IG’er. Aardema Thuiszorg biedt zorg en ondersteuning op maat aan cliënten in de thuissituatie. Ons motto is kan het niet linksom dan gaan we rechtsom. De teams van Aardema Thuiszorg zijn kleine wijkgerichte teams tussen de 5 en 7 medewerkers. Je hebt een grote mate van zelfstandigheid in je werk. Je legt contacten met mantelzorgers, zorgprofessionals en je hebt de kans om te netwerken. Bij Aardema Thuiszorg krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen.

Ben je een verzorgende IG en wil je jezelf ontplooien? Bij ons heb je alle kansen om jezelf te ontplooien.

Wat verwachten wij van je?
• Je werkt binnen het team conform zorgplan (welke is opgesteld in samenspraak met de cliënt)
• Je bent voert EVV taken uit
• Je beschikt over een geldig rijbewijs en een auto
• Je kan goed zelfstandig werken, communiceren en coachen
• Je doet samen met je collega’s de planning en de roostering
• Je werkt met je collega’s in een zelfsturend team
• Je bent flexibel

Het betreft een vacature van 12-28 uren per week.
In eerste instantie betreft het een vacature voor bepaalde tijd, maar met het doel een verbinding voor onbepaalde tijd aan te gaan.

Klinkt bovenstaande interessant? Bel of mail ons gerust voor meer informatie of solliciteer!
Rinske Ponne: r.ponne@aardemathuiszorg.nl
tel.: 0513 54 21 78

Oproepkrachten verzorgende IG

Functieomschrijving

Voor verschillende teams van Aardema Thuiszorg zijn wij nog op zoek naar diverse oproepkracht verzorgende IG. Aardema Thuiszorg biedt zorg en ondersteuning op maat aan cliënten in de thuis situatie. Ons motto is kan het niet linksom dan gaan we rechtsom. De teams van Aardema Thuiszorg zijn kleine wijkgerichte teams van tussen de 5 en 7 medewerkers. Je hebt een grote mate van zelfstandigheid in je werk. Je hebt contacten met mantelzorgers, zorgprofessionals en je krijgt de kans om te netwerken. Wij geven je de kans om jezelf te ontwikkelen.

Ben je een verzorgende IG en wil je jezelf ontplooien? Bij Aardema Thuiszorg krijg je daarvoor de kans.

Wat verwachten wij van je?
• Je werkt binnen het team conform zorgplan (welke is opgesteld in samenspraak met de cliënt)
• Je beschikt over een geldig rijbewijs en een auto
• Je kan goed zelfstandig werken, communiceren en coachen
• Je doet samen met je collega’s de planning en de roostering
• Je werkt met je collega’s in een zelfsturend team
• Je bent flexibel

Het betreft een vacature als oproepkracht.

In eerste instantie betreft het een vacature voor bepaalde tijd. Ondanks dat je oproeper bent wordt je wel met regelmaat ingepland en gekoppeld aan een vast team. Als oproeper heb je alle kansen om eventueel door te kunnen stromen naar een vaste vacature.

Klinkt bovenstaande interessant? Bel of mail ons gerust voor meer informatie of solliciteer!
Rinske Ponne: r.ponne@aardemathuiszorg.nl
tel.: 0513 54 21 78

Voorzitter Cliëntenraad van

Aardema Thuiszorg & Netwerkpsychologen

Aardema Thuiszorg en Netwerkpsychologen zijn beide jonge dynamische zorgorganisaties welke warm willen zijn voor zijn cliënten in de provincie Friesland, Groningen en de Noordoostpolder.

Er is één Cliëntenraad actief om alle bestuurlijke cliëntbelangen te behartigen.

De Cliëntenraad is op zoek naar een voorzitter van de gezamenlijke Cliëntenraad van Aardema Thuiszorg en Netwerkpsychologen. Onze sterke voorkeur gaat uit naar een persoon, die zelf cliënt is (geweest) bij een van de beide organisaties óf een directe relatie heeft met een cliënt of op een andere wijze betrokken is bij een van beide organisaties?

Doelstelling Cliëntenraad

De Cliëntenraad is een officieel  adviesorgaan dat is ingesteld op basis van de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden en heeft tot taak om in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. Dit betekent dat de Cliëntenraad alle signalen vanuit cliënten c.q. klanten van Aardema Thuiszorg en Netwerk Psychologen bespreekt en bekijkt of er algemene noemers te herkennen zijn. Als blijkt dat meerdere vergelijkbare klachten worden geuit, dan kan dat betekenen, dat er binnen het beleid of de uitvoering de regels niet goed of duidelijk zijn. Dat kan aanleiding zijn voor de Cliëntenraad om, samen met de directie, nauwkeurig te kijken naar eventuele tekortkomingen. Het betekent ook, dat de Cliëntenraad NIET de individuele signalen of klachten van cliënten kan aanpakken en kan oplossen. Daar is een aparte klachtenprocedure voor aanwezig bij Aardema Thuiszorg en Netwerk Psychologen.

Profielschets Voorzitter Cliëntenraad

 • Leiding kunnen geven aan de vergadering
 • De belangen van de cliënt vooropstellen
 • In staat zijn om de belangen van de Cliëntenraad te behartigen (onderhandeling- en besluitvaardigheid)
 • In staat zijn de Cliëntenraad extern te vertegenwoordigen
 • Bereidheid tot scholing op het gebied van medezeggenschap
 • Betrokken zijn en kennis hebben van de doelgroep en organisatie
 • In staat kunnen zijn onderscheid te maken tussen cliëntenbelang en belang(en) van de organisatie
 • Over goede sociale vaardigheden beschikken (samenwerken in teamverband)
 • Gemotiveerd zijn en doorzettingsvermogen hebben
 • Voldoende tijd en energie hebben
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie

Wat kunnen we nieuwe leden o.a. bieden?

 • Invloed op het beleid van Aardema Thuiszorg en Netwerkpsychologen.
 • Kennis en ervaring opdoen (o.a. over wet– en regelgeving, beleid en vergadertechnieken) met professionele en ervaringsdeskundigen over thema’s die een rol spelen binnen de Thuiszorg
 • Een kilometer vergoeding voor het bezoeken van externe bijeenkomsten.

Zitting in de cliëntenraad is op vrijwillige basis en een onbezoldigde functie.

De cliëntenraad vergaderd gemiddeld 4 tot 5 keer per jaar en indien nodig vaker.

Voor informatie kunt u bellen met onderstaand telefoonnummer of deze website verder raadplegen.

Wilt u zich aanmelden, stuur dan een bericht, via het e-mailadres t.aardema@aardemathuiszorg.nl of het postadres:

De Cliëntenraad:  Aardema Thuiszorg en Netwerkpsychologen
Schoterlandseweg 104
8414 LZ Nieuwehorne
Telefoon: 0513 54 21 78
E-mail: t.aardema@aardemathuiszorg.nl

Aardema Thuiszorg
Schoterlandseweg 104
8414 LZ  Nieuwehorne

Aardema Thuiszorg
Hoendiep 1
9718 TA  GRONINGEN

Heeft u vragen?

U kunt het contactformulier invullen of bellen met onze medewerkers op het hoofdkantoor.
Wij zijn geopend van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur. 

Tijdens kantooruren: tel. 0513 - 54 21 78
Bij dringende zaken vanaf 16.30 - 8.30 uur: tel. 06 - 40 40 40 55

 

Contactformulier